Skip to content

FAALİYETLERİMİZ

Reel Rasyonel Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. kurumlarda mevcut fotoğrafı analiz eder, sahip olunan kaynak ve olanaklar neticesinde optimizasyonu sağlayarak, rasyonel sürekliliği getirecek geleceğe yolculuğu sağlar. Bu çerçevede; Firmada reorganizasyon çalışmalarını, yönetim danışmanlığını, finansal danışmanlığı, satış pazarlama tekniklerini ve yalın üretimi de içerisinde bulunduran aşağıdaki hizmetleri verir.

  • Reel Rasyonel Yönetim, temel olarak bir şirkette şirketin MR’ını çekiyor ve chek-up’tan geçiriyor. Kan dolaşımının dinamiklerini ölçüyor. Gerekli olan yüklemeler yapılarak, rasyonel iş akışları ile denge oluşturup, geleceğe yolculuk gerçekleştiriliyor.
  • Aile şirketlerinde tüm aile bireyleri ve hissedarların yerini, algısını ve beklentisini karşılayacak bir “Aile Anayasası” düzenlenmesi ve bu sayede uzun vadeli birlikteliğin kurallarının belirlenmesi.
  • Satış, alım, üretim, finans denkleminde şirketin kendi gerçeğine uygun eşitliğin sağlanması.
  • Firma içerisindeki icraatı gerçekleştiren yöneticilerin etkin çalışmasını ve tutunmasını sağlar.
  • Kurumun geleceği için hayati önem taşıyan sorunların çözümü.
  • Profesyonel yöneticilerin misyonu ve beklentileri.
  • Firmanın ve Yönetim Kurulunun bağımsızlığının sağlanması.
  • Yönetim Kurulunun rol, işleyiş ve misyonunun düzenlenmesi.
  • Şirketin gerektiğinde ihtiyacı için,stratejik ortak bulunması, Girişimci Sermaye Yatırım ortaklıklarından ve uluslararası yatırım fonlarından kaynak sağlanması.
  • Kurumumuz, Şirket alım-satımlarında tarafları buluşturur, hisse devri, şirket birleşmelerinde ve şirketlerin ortak arayışında rol oynar, gerek halka açılma ve gerekse hisse satışına hazırlık sürecini yönetir…

2- “Deep Rational Management” konusunda ve bugüne kadarki iş yaşamı tecrübelerini de içerisinde taşıyan 2 saatlik “Rasyonel İş Yönetimi” veya “Rasyonel İş Yönetimi” + “Bugün ve Yarın Türkiye ve Dünya Ekonomisi” konusu olmak üzere 4 saatlik paket konferanslar kurumdaki tüm beyaz yaka çalışanlarına Hüseyin KURU tarafından verilmektedir.