Skip to content

Demir alın ve güvenli zannettiğiniz limanlardaki gölgelerden çıkın artık!
Güneşe siz ulaşın...
Cesaretle, rasyonel yolculukla; araştırın, keşfedin...

Hüseyin Kuru

"Şirketlerin mutlaka reel olarak büyümesi gerekir,
ancak büyüme trendini rasyonel ve sistemli,
sürekli ölçüebilir ve denetlenebilir bir mekanizmaya taşıyamıyorsan,
tedarikçilerin için kendi sermayeni kullanıyorsun ve
hormonlu büyüyorsun demektir..."
Hüseyin Kuru

Durum

Mevcut durumun an itibariyle fotoğrafını çekiyoruz. Geleceği planlayabilmek için neler yapılması gerektiğine bu fotoğrafa bakarak karar vereceğiz.

Yorum

Mevcut durumu yorumluyoruz. Kurumun genel durumu, aksaklıkların sebebi vb. pek çok konuda neler yapacağımızı değerlendiriyoruz.

Planlama

Karar organlarıyla birlikte süreci değerlendirip planlama aşamasına geçiyoruz.

Uygulama

Uygulama aşamasında neler yapılması gerektiği konusunda yol gösteriyoruz. Stratejik konuma sahip kurum mekanizmalarına işlerlik kazandırıyoruz.

Revizyon

Yapılan değerlendirmeler neticesinde revize edilmesi gereken konuları tekrar masaya yatırıyoruz. Hangi konular üzerinde durmamız gerektiğini değerlendiriyoruz.

Süreklilik

"Başarı, sonu olmayan bir mücadeledir" inancıyla hareket ediyor ve başarınızın sürekli olmasına yardım ediyoruz.

Derin Rasyonel Yönetim
Deep Rational Management

FIGURE
Görünmez karmaşıklıkları görme olgusu ve sanatıdır.

FUTURE
İş stratejilerindeki hataları ve israf edilen kaynakları görür, mevcut durumdaki yeteneksizliklere değil, olanaklara ve insanların yeteneklerine odaklanır, sürdürülebilir geleceğe yön verir.

" Bir kurum içerisindeki değişim, kurumun dışındaki değişimden yavaşsa, gerileme kaçınılmazdır.
"ÇÖZÜM" Rasyonel Yönetimdedir."
Hüseyin Kuru

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Kuru'nun
"Bu Şirket Hepimizin" Adlı Kitabı Yayınlandı...

Bu kitap uzun yıllar bankacılık sektöründe Hazine, Dış Ticaret, satış pazarlama departmanlarında çalışmış, yine birçok bankada ticari, kurumsal şube müdürlüğü yapmış, Genel Müdürlükte, Türkiye’nin en büyük bankalarından birisinin pazarlama satış organizasyonunu yönetmiş, yirmi dört yıllık bankacılık kariyerinden sonra sekiz yıldır, reel sektörde birçok firmada CEO, yönetim kurulu üyeliği yapmış, ekonomi ve Deep Rational Management konularında birçok konferanslar vermiş, Hüseyin Kuru’nun bizzat yaşadığı, tanık olduğu, içinde olduğu, uygulamada konunun bir parçası durumunu yaşayan birisi olarak, iş yaşamından kaleme alınmıştır.

 

Hüseyin Kuru